Keurmerken en certificeringen

ARN Sinds de oprichting van ARN (Auto Recycling Nederland) zet deze organisatie zich in voor de verduurzaming van de autobranche. ARN maakt zich sterk voor duurzaam hergebruik van originele, kwaliteit auto onderdelen en een zo efficiënt en effectief mogelijke recycling van autowrakken. Deze activiteiten worden betaald vanuit de recyclingbijdrage van € 45,- die bij de verkoop van elke nieuwe auto in rekening wordt gebracht. Voor dit bedrag zorgt ARN samen met autodemontage-, inzamel-, recycling- en shredderbedrijven én de PST-fabriek dat méér dan 96% van de auto wordt gerecycled en nuttig toegepast.

Meer info? ARN

STIBA is de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde voertuigdemontagebedrijven. Het doel van STIBA is belangenbehartiging van de voertuigdemontagebranche in het algemeen, waarbij naast materiaalhergebruik de nadruk ligt onderdelen hergebruik. Als STIBA bedrijf voldoet Van der Ven Auto’s aan de strenge milieunormen en beschikt over een geldig certificaat, genaamd Kwaliteits Zorg Demontage (KZD).

Meer info? STIBA

KwaliteitsZorg Demontage (KZD) is een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche. In 2001 is door ARN en STIBA - de branacheorganisaties voor de demontagebranche - het initiatief genomen om één norm te ontwikkelen waarin de eisen voor demontage, arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit zijn vastgelegd. Dit is de KZD-norm geworden. De norm is onderverdeeld in drie niveaus, waarbij Van der Ven Auto's binnen de hoogste categorie valt: KZD***.

Meer info? KZD***

Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuigcriminaliteit te bestrijden. Jaarlijks worden ruim tienduizend auto's gestolen. Ook de schade als gevolg van transportcriminaliteit is groot. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het dus van groot belang dat criminaliteit in de mobiliteitsketen bestreden én voorkomen wordt.

Meer info? VbV

ISO 9001 bevat de eisen voor een kwaltieitsmanagementsysteem waarmee een organisatie haar processen zo kan inrichten, beheersen en verbeteren dat haar producten steeds voldoen aan de eisen van haar klanten en aan wet- en regelgeving. Daardoor stijgt de klanttevredenheid en verbeteren de bedrijfsresultaten. Continue verbeteren neemt door de gehele norm heen een belangrijke plaats in. De organisatie moet aangeven hoe zij voortduren met verbetern bezig is. Hoe zorgt zij ervoor dat fouten niet alleen hersteld worden, maar dat er ook van geleerd wordt? Dus wat doe de organisatie om te voor komen dat dezelfde fouten niet nog een keer plaatsvinden? Hoe stimuleert zij medewerkers om mee te denken over hoe de bedrijfsvoering beter kan? Allerhande vraagstukken waarvoor ISO9001 de kapstok vormt.

Meer info? ISO9001